Mgr. Anna Doubková

Lektorská dvojice Doubková - Tomek

Propagujeme podporu učitelů, mentoring mezi učiteli, školíme mentory pro školy, pořádáme výcvik mentorských dovedností.

Zajímá Vás, co se skrývá pod pojmem MENTORIG? Podívejte se.

Nabízíme vzdělávání pro jednotlivce i sborovny, pro pedagogy - mentoring kurz, výcvik:


"Základy mentorských dovedností_32 hodin_Červenka"

MÍSTO:

Červenka

TERMÍNY:

26. 10., 2. 1., 1. 2. a 18. 4. 2018


Výcvikový modul mentorských dovedností_32 hodin

Zakončený zkouškou.

Výcvik a tréning pro účastníky s již nabytými znalostimi a dovednostmi z mentoringu v rozsahu 32 hodin.

PODMÍNKA pro vstup do kurzu je doložení osvědčení o absolvování nejméně 32 hodinového vzdělávání v oblasti mentoringu.

Výcvik bude zakončený zkouškou, která bude probíhat za těchto podmínek:

Bude přítomna tříčlenná komise.

Účastník odevzdá práci na téma vlastního mentorského stylu v rozsahu 1 normostrany.

Účastník povede ukázku rozhovoru s klientem (30 minut).

Absolvuje test.

Termín: 10. 4., 22. a 23. 5., 29. 5. 2019

Mám zájem se přihlásit - NEVÁHEJTE, volná jsou poslední místa.

Všechny semináře k mentoringu předpokládají aktivní zapojení účastníků.

 

Pokud byste měli zájem uspořádat tento seminář i na Vaší škole, napište, zavolejte :)

 

 

V roce 2018:

1) Máme akreditované nové semináře pro sborovny na téma školních vzdělávacích programů

       Jak zlepšovat a inovovat ŠVP

       InspIS ŠVP v praxi školy

2) Nabízíme také mentorink a koučink.

         Nevíte, co od mentora či kouče očekávat?

       Stane se Vašim průvodcem při rozhodování ve složitých situacích nebo při hledání cesty ke spokojenosti v profesi či v osobním životě.

       Co je důležité vědět - mentor a kouč je vázaný etickým kodexem této profese, a tak jsou všechny informace přísně důvěrné.

3) Semináře pro sborovny na seznámení s elektronickým systémem testování

       InspIS SET v praxi školy

Podrobnosti o seminářích naleznete ZDE

Mgr. Anna Doubková pracuje ve dvojici s PaedDr. Karlem Tomkem, působí po celé České republice.

 

 

Aktuálně se v rámci různých projektů se zapojuji jako lektor různých témat -

- školení lektorů a lektorských dovedností,

- školení mentorů,

- vedení seminářů k finanční, čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti - máme vytvořený systémový přístup.

 

 

 

Můj příspěvek z kulatého stolu MŠMT ČR "Strategie 2020" k profesi učitele - tabulka referenčního rámce profese učitele a prezentace naleznete (můžete stáhnout ZDE).

 

 

Jsem členkou EMCC - členský list je zde

Pracuji jako mentor na školách různých typů, ale i v neškolských zařízeních.

 

Pro začínající učitele jsme s kolegy vytvořili eLearningový kurz "Pedagogické (a jiné) dovednosti začínajícího učitele" - vstoupit do něj jako host můžete ZDE.

 

AKTUÁLNĚ jsem zapojená v projektech:

Stáže ve firmách - expert a lektor pro oblast mentorinku, Fond dalšího vzdělávání MPSV ČR

LAMS - Lektoři a mentoři pro školy, Národní ústav pro vzdělávání Praha

NIQES - projekt elektronických systémů ČŠI, semináře k prezentování elektronického testovacího prostředí iSET

Asociace neslyšících APPN o.s. - jako spoluautorka příručky k finanční gramotnosti a zdrojového textu pro eLearning.

Pro "Města v rozletu" - projekt spolupráce představitelů rakouských a českých měst jsem realizovala seminář o komunikaci.

 

REALIZUJEME semináře přímo na školách v různých místech České republiky.

 

Pracuji ještě na několika dalších projektech: